Month: May 2018

Ustaz Ahmad Husni Abd Rahman; Perkaitan Antara Puasa dengan Zakat

Dengarkan penerangan daripada Ustaz Ahmad Husni Abd Rahman mengenai perkaitan antara puasa di bulan Ramadhan dengan zakat di saluran Youtube rasmi MURSHID (#MURSHIDTV).
.
Semoga penerangan ini memberikan kefahaman kepada kita semua mengenai perkara berkaitan puasa di bulan Ramadhan.

Ustaz Dr. Zaharuddin Abd Rahman; Penjelasan Mengenai Mengejar Gandaan Pahala Ditawar di Musim Ramadhan.

lelak mengai

SOALAN : Salahkah mereka tiba-tiba ringan beribadah di bulan Ramadhan kerana ingin mengejar gandaan pahala yang ditawar di musim Ramadhan?

JAWAPAN SAYA : TIDAK SALAH, malah jika benarlah ia salah, mengapa pula Allah dan RasulNya menawarkannya kepada manusia perkara yang salah utuk dikejari? Ia juga TIDAK SALAH kerana pahala itu adalah ghaib sifatnya yang berupa lembaran keredhaan Allah swt dan bukannya bersifat material duniawi. Ini sama halnya seperti beribadah kerana mengejar syurga Allah. Justeru, mengejarnya beerti manusia sangat responsif, sangat mengambil berat dan sekaligus mengagungkan Allah swt itu sendiri dan seluruh tawaranNya.

Ia juga BUKAN syirik, kerana pahala itu adalah hal yang TIDAK terpisah dari Allah swt, redha dan rahmatNya.Ia juga TIDAK bercanggah dengan definisi keikhlasan dalam beribadat, ikhlas beramal adalah hanya untuk Allah swt, beramal untuk meraih pahala yang disediakan Allah juga sebahagian dari definisi tersebut. Cuma ia mungkin jika dilihat dari sudut Tasauf, ia dari jenis ibadah yang sederhana kualiti dan bukan yang tinggi sahaja.

Hasilnya, jika manusia amat ghairah dan berminat beribadah kerana pahala walaupun hanya di bulan ini kalau itulah sahaja yang termampu dek mereka asalkan mereka tidak meninggalkan yang wajib. Namun demikian, mereka sepatutnya membuat yang lebih baik dari itu dengan meneruskannya di luar Ramadhan sebagai tanda berjayanya proses pendidikan Ramadhannya.

Sifat keinginan kepada pahala di waktu puasa ini dinyatakan dalam hadis popular :-
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
Ertinya : Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dalam keadaan penuh keimanan dan “ihtisab” , maka akan diampunkan baginya dosanya yang terdahulu” ( Riwayat Al-Bukhari, no 38, 1/22)

Apakah erti ihtisab?

Al-Hafidz Ibn Hajar memetik takrifan yang diberikan oleh Imam Al-Khattabi iaitu :-
احتسابا أي عزيمة وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه
Ertinya : Ihtisab ertinya satu keinginan kuat iaitu dia berpuasa dalam rasa keinginan kuat untuk memperolehi pahalanya. (Fath Al-Bari, 4/110)

Pengertian yang serupa boleh dilihat dalam kitab ‘Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Daud (2/190)

Selain itu, ihtisab juga membawa erti ikhlas untuk Allah swt dan mengkehendaki redhanya. (Syarah Sohih Muslim, An-Nawawi, 6/39 ; ‘Umdatul Qari, 1/226)

Malah jikalau keinginan beroleh pahala itu ditegah, maka apa gunanya Allah SWT menawarkannya dan sudah tentu Nabi s.a.w tidak akan kerap mengulang-ulangkan perihal ganjaran pahala kepada para sahabat dan Umat Islam. Semua tawaran dan tarikan pahala ini boleh dilihat terlalu banyak dalam pelbagai ayat dan hadis dalam pelbagai jenis keadaan. Contohnya rujuk Surah al-Nisa ayat 74, 95, 126 ; Surah al-Fath : ayat 10, 29 dan banyak lagi.

Sifat manusia yang normal memang sukakan ganjaran, bezanya bagi seorang insan soleh, yang beriman lagi bertaqwa mereka sukakan ganjaran pahala dan syurga serta keredhaanNya. Namun janganlah sehingga menolak pahala kerana inginkan keredhaan, hal ini kerap dinisbahkan kepada tokoh Sufi Rabi’ul Adawiyah, namun saya tidak pasti kesohihan menisbahkan kata-kata sebegini kepadanya. Sekali lagi, pahala itu juga sebahagian dari keredhaan Allah swt, maka mengapa ingin dipisahkan?.

INGIN PAHALA JUGA ADALAH PROSES PENDIDIKAN

Selain itu, pahala adalah sesuatu ganjaran yang bersifat spiritual dan tiada kelihatan sama sekali. Oleh itu, sesiapa yang bermotivasi untuk bersedeqah, solat, doa, membaca Al-Quran dan lain-lain ibadah kerana inginkan pahala yang disebutkan Allah dan RasulNya, itulah satu jenis pendidikan spiritual yang juga amat dituntut.

Bukan semua orang terangsang dengan gandaan pahala di bulan Ramadhan, hakikatnya lebih ramai yang tertarik dengan ganjaran duit dan kebendaan berbanding pahala yang tidak kelihatan itu.

Amat jelas, individu yang beribadah berkali ganda di bulan ini kerana pahala, sedang menjalani proses pendidikan yang dikehendaki Islam, iaitu memantapkan keimannnya kepada Allah, hari akhirat serta menyakini bergunanya ‘matawang’ pahala di alam selepas mati. Itu sepatutnya di puji dan bukan diulas seolah-olah satu kesalahan untuk mendapat pahala. Bukan mudah untuk membuat seseorang tertarik dengan pahala.

Kesimpulan, soal pahala adalah soal besar, jangan dianggap kecil sehingga dipersoal “apakah sekadar pahala?”. Dengan pahala, mungkin kemampuan untuk terus beristiqamah akan menjelma. Justeru beramal untuk pahala tidak salah, cuma jika sesiapa ingin beramal bukan kerana pahala tetapi kerana redha Allah swt semata-mata.. itu mungkin lebih tinggi kedudukannya, cuma terserah kepada Allah swt menentukan dan menilai tahap keikhlasan sebenarnya manusia.

Ustaz Dr. Zaharuddin Abd Rahman; Jadikan Solat Witir Sebagai Solat Terakhir Setiap Malam

solat jemaah_witir

Ia berdalilkan kepada hadis nabi :

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً
Ertinya : Hendaklah kamu jadikan witir sebagai solat terakhir kamu di setiap malam. (Hadith sohih Riwayat Al-Bukhari & Muslim)

PERSOALAN WITIR DI AWAL DAN DI HUJUNG MALAM

Berdasarkan persoalan di atas, sedikit perinciannya adalah seperti berikut :-

Pandangan Pertama : Tidak boleh digenapkan witir awal & akhir serta tiada lagi witir selepas itu.

Ini merupakan ijtihad majoriti Sahabat Nabi, Tabi’en dan ulama mujtahid termasuk mazhab Syafie. Berdasarkan ijtihad ini, tidak boleh witir digenapkan (orang Melayu namakan sebagai ‘buka’ witir). Hanya perlu solat sunat dengan rakaat genap sehingga habis malam TANPA BOLEH MELAKUKAN WITIR SEKALI LAGI. Nabi menyebut :-
لا وتران في ليلة

Ertinya : Tiada dua solat witir dalam satu malam. ( Riwayat Al-Tirmidzi & Ahmad)

Berdasarkan hadis tersebut, Al-Hafidz Al-Iraqi menyatakan majoriti ulama menolak pandangan yang mengatakan boleh DIGENAPKAN witir atau dibatalkan bagi membuka ruang solat sunat lain dilaksanakan. Beliau berkata :-

إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ، ويصلي شفعا شفعا حتى يصبح

Ertinya : Sesiapa yang TELAH mendirikan solat witir ( pada satu malam) dan kemudiannya ingin mendirikan solat yang lain ( sunat) tidak boleh dibatalkan witirnya yang telah dilakukan), justeru hendaklah dia mendirikan solat sunat dua rakaat , dua rakaat sehingga Subuh ( tiada witir).

Menurut nukilan Ibn Abi Syaibah, antara sahabat nabi yang berpandangan demikian adalah Abu Bakar Al-Siddiq, Ammar B Yasir, Aisyah, Abu Hurairah dan ramai lagi. Manakala dari kalngan ulama besar tabien adalah Sa’id Ibn Musayyab, As-Sya’bi, Ibrahim al-Nakhi’e, Sa’id Ibn Jubair Pandangan itu juga dipegang oleh Sufyan Al-Thawry, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Thawr, Imam Shafi’e dan Qadhi Iyadh dan ramai lagi.(Naylul Awtar, As-Syawkani, 3/57)

Menurut kumpulan ulama ini, pandangan yang membolehkan menggenapkan witir (seolahnya dibuka semula) dan didirikan sekali lagi di akhir malam adalah lemah, selain alasan kekuatan dalil yang disandarkan, mereka juga mengutarakan pertikaian jika witir dilakukan di awal malam, kemudian tidur dan apabila bangun di hujung malam lalu dilaksanakan sambungannya, itu sudah dikira dua witir yang berasingan disebabkan wudhu yang telah batal dan pemisahan antara keduanya untuk tempoh yang panjang.

Hasilnya, untuk menganggap witir di awal malam dan yang dilaksanakan di hujung malam sebagai SATU WITIR adalah lemah, malah Imam As-Syawkani mengatakan jika dilakukan satu rakaat terlebih dahulu dengan niat untuk menggenapkan rakaat witir yang ganjil sebelum ini, maka ia sudah dikira witir kedua, dan jika ditutup pula solat sunat pada malam itu dengan witir yang lain, tatkala itu witir itu dianggap witir ketiga. Ia jelas melanggar tegahan nabi dari hadis yang disebut di atas tadi.

Selain itu dinaqal dari Abu Bakar As-Siddiq, Ammar bin Yasir dan Aisyah yang mengatakan sesiapa yang membatalkan witir ( dengan solat satu rakaat bagi menggenapkannya) adalah orang yang bermain-main dengan solatnya.

Pandangan Kedua : Boleh digenapkan witir awal dan solat semula di akhirnya.

Pandangan dan ijtihad berbeza ini menyebut keharusan untuk neutralize witir awal dengan menggenapkan jumlah rakaat witir yang telah dilakukan iaitu dengan cara menunaikan satu solat dengan rakaat ganjil. Dengan cara itu, seolah witir yang sebelum ini berubah menjadi solat genap, tidak lagi witir.

Mereka berdalilkan athar dari Ibn Umar r.a yang diriwayatkan berkata :-

أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ، ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ، ثم صليت مثنى مثنى ، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر

Ertinya : Adapun aku, kiranya aku telah solat witir sebelum aku tidur, kemudian apabila (aku bangun) dan ingin menunaikan solat di malam hari, akan aku mulakan dengan satu rakaat barang yang telah selesai dari witirku sebelum ini ( menambah satu agar digenapkan) kemudian, aku akan solat sunat dua raka’at, dua raka’at, setelah selesai semuanya, akan aku akhirinya dengan solat witir satu rak’at, itu adalah kerana Rasulullah mengarahkan kami agar menjadikan solat sunat terakhir dalam satu malam, adalah solat witir. ( Riwayat Ahmad)

Mereka juga berpegang kepada dalil athar Uthman Affan r.a :-

إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة، فإذا قمت ضممت إليها ركعة فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل

Ertinya : sesungguhnya aku apabila aku ingin tidur di awal malam, aku dirikan solat witir, dan apabila aku bangkit ( di tengah malam) akan ku gabungkan dengannya (witir sebelum ini) dengan satu rakaat, tidaklah ia kecuali seperti seekor unta ganjil yang bergabung dengan kumpulannya. ( Tuhfatul Ahwazi syarah Sunan Tirmidzi)

Diriwayatkan daripada Ali r.a berkata :

الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل ، وإن شاء ركعتين حتى يصبح ، وإن شاء آخر الليل أوتر

Ertinya : Witir itu tiga cara, barangsiapa yang ingin witir di awal malam, maka perbuatlah, sekiranya dia bangun di malamnya , mulakan dengan satu rakaat dan diikuti dua rakaat, dua rakaat sehingga subuh diakhiri witir , maka lakukanlah. ( Kedua) Sesiapa yang ingin solat dua rakaat sehingga subuh (tanpa diawali dengan satu rakaat dan diakhiri dengan witir lagi) , maka lakukanlah. (Ketiga), atau barangsiapa yang ingin terus melewatkan solat witirnya di akhir malam sahaja (tidak solat witir) di awal malam. (Riwayat Imam Syafie dalam musnadnya)

KESIMPULAN

Saya tidak berhasrat untuk memanjangkan perbincangan secara terlalu ilmiah. Cukuplah pendedahan info dan dalil ringkas seperti di atas.

Dari pendedahan di atas, jelas hal ini adalah isu khilaf yang diterima, justeru semua pihak diharap tidak memperlekeh mana-mana pandangan yang berbeza. Saya pernah mendapati ada individu yang memperlekehkan tindakan ‘membuka witir’ dengan menggenapkannya sebagai lucu. Kini telah disertakan beberapa dalil yang wujud dalam hal tersebut. Walau ia pandangan yang marjuh (kurang kuat), ia tidak wajar sama sekali untuk dilucukan.

Di bulan Ramadhan yang mana witir biasanya didirikan sebagai penamat kepada solat terawih. Jika kita bangkit bersahur dan punyai masa untuk terus menunaikan solat sunat lain, ia DIHARUSKAN tanpa perlu dimulai dengan satu rakaat witir. Tidak perlu pula ditutupi dengan witir lain selepas itu.

Wajar dituruti pandangan majoriti ulama yang MELARANG ditunaikan solat witir sekali lagi di akhir malam. Cukup sekali witir yang telah didirikan di akhir terawih bersama imam bertepatan dengan saranan Nabi Muhammad s.a.w.

Ustaz Mustafar Mohd Suki; Amalan Sunat di Bulan Ramadhan

Dengarkan penerangan daripada Ustaz Mustafar Mohd Suki mengenai amalan sunat di bulan Ramadhan di saluran Youtube rasmi MURSHID (#MURSHIDTV).
.
Semoga penerangan ini memberikan kefahaman kepada kita semua mengenai perkara berkaitan puasa di bulan Ramadhan.

Ustazah Maznah Daud; Rukhsah Puasa di Bulan Ramadhan bagi Ibu Mengandung & Menyusukan Anak Semasa Bulan Ramadhan

Dengarkan penerangan daripada Ustazah Maznah Daud mengenai rukhsah puasa di bulan Ramadhan bagi ibu mengandung & menyusukan anak semasa bulan Ramadhan di saluran Youtube rasmi MURSHID (#MURSHIDTV).
.
Semoga penerangan ini memberikan kefahaman kepada kita semua mengenai perkara berkaitan puasa di bulan Ramadhan.