Agihan Keperluan Asasi Fakir Miskin Sesi Februari 2018

Semalam (24 Februari 2018), MURSHID dengan kerjasama Masjid as-Sharif Gombak telah mengadakan kolaborasi untuk sesi agihan keperluan asasi. Kali ini seramai 16 penerima telah menerima bantuan berupa eperluan asasi dan baucer tunai RM100.

Terima kasih diucapkan kepada para penyumbang yang konsisten memberikan sumbangan bagi menjayakan aktiviti ini. Jika diizinkan oleh Allah SWT, program ini akan diteruskan dengan menyasarkan asnaf sekitar daerah ini.

agihan 1 (2)

agihan 1 (1)
Comments are Closed