Archives

now browsing by author

 

Hak Penyewaan & Pemilikan Hartanah Menurut Pandangan Islam

Kandungan dalam gambar ini adalah benar malah ianya juga sah di sisi Islam sekiranya sama-sama telah dipersetujui oleh penyewa dan pemilik hartanah. Islam menjaga hak kedua-dua pihak dan bukan hanya pengguna atau pembeli sahaja, tetapi juga penjual dan pemilik.

Menurut hukum Fiqh Islam, penyewa yang enggan keluar sesudah tamat tempoh adalah dikira ‘ghasb’, iaitu perampasan hak orang lain, dendanya menurut jumhur ulama adalah sama ada :-

1. Mesti membayar harga pasaran sewa sepanjang tempoh duduk rumah atau premis terbaabit tanpa hak, atau

2. Membayar sejumlah wang denda (iaitu jika telah dipersetujui dari awal dalam kontrak – ia mungkin 2 kali ganda dari nilai sewa bulanan – ia tetap harus jika sudah dipersetujui di awal kontrak)

kenyataan -uzar haru

Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Presiden MURSHID

Program Pengagihan Bantuan Keperluan Asasi

Pada 23 September 2017 lalu, Pertubuhan Multaqa Asatizah dan Du’at telah bekerjasama dengan Masjid al Syakirin Batu 6 Jalan Gombak mengadakan Program Pengagihan Bantuan Keperluan Asasi. Seramai 30 penerima dari kalangan asnaf kariah Masjid al Syakirin telah menerima sumbangan berupa barangan keperluan asasi.

Selain itu, mereka juga menerima baucer Elzar Mart bernilai RM200 setiap seorang. Terima kasih di atas kerjasama Masjid al Syakirin Batu 6 Jalan Gombak serta Elzar Mart.

Terima kasih juga diucapkan kepada para penderma yang telah sudi memberikan sumbangan pada kali ini. Moga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan daripada-Nya.

AGIHAN 2 AGIHAN 3