Agihan Keperluan Asasi Fakir Miskin Sesi Februari 2018

Semalam (24 Februari 2018), MURSHID dengan kerjasama Masjid as-Sharif Gombak telah mengadakan kolaborasi untuk sesi agihan keperluan asasi. Kali ini seramai 16 penerima telah menerima bantuan berupa eperluan asasi dan baucer tunai RM100.

Terima kasih diucapkan kepada para penyumbang yang konsisten memberikan sumbangan bagi menjayakan aktiviti ini. Jika diizinkan oleh Allah SWT, program ini akan diteruskan dengan menyasarkan asnaf sekitar daerah ini.

agihan 1 (2)

agihan 1 (1)

Seminar Makhraj & Tajwid al-Quran 2018

Sekitar perjalanan Seminar Makhraj & Tajwid yang dianjurkan oleh Pertubuhan Multaqa Asatizah & Du’at (MURSHID) di Dewan MURSHID pada hari ini. Seramai 23 orang peserta telah menyertai program yang dianjurkan selama sehari.

Semoga para peserta dapat memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dalam program ini.

Sem Makhraj Tajwid (1)

Sem Makhraj Tajwid (2)

Sem Makhraj Tajwid (3)

Sem Makhraj Tajwid (4)

 

Guru murshid yang sebenar adalah yang mendidik muridnya agar mampu berdikari jiwa, iman serta ibadahnya sendiri tanpa memerlukan gurunya, kerana setiap guru akan menemui kematian akhirnya - Dr Zaharuddin Abd Rahman