Siri Pengajian Turath bersama MURSHID 1 & 2 November 2014

Poster Talaqqi kitab asal usul fekah

Poster Talaqqi kitab tafsir al quran                                                                                       KLIK PADA GAMBAR UNTUK IMEJ YANG LEBIH BESAR

Alhamdulillah MURSHID dengan kerjasama Masjid Al-Sharif simpang 3, Gombak akan mengadakan Daurah “METODOLOGI ULAMA BERFATWA” menggunakan Kitab Matan Waraqat(Imam Juwaini Al-shafie) yang akan dikhatamkan dalam masa sehari yang akan disampaikan oleh Al-fadhil Ustaz Fauwaz Fadzil

Topik perbincangan adalah :

-Memahami kepentingan seorang penuntut ilmu untuk menguasai Ilmu Usul Fiqh
-Mengetahui kaedah Ulama mengeluarkan hukum-hakam
-Mengenali Nama-nama ulama zaman dahulu dan sekarang yang berautoriti mengeluarkan fatwa
-Mengetahui rujukan-rujukan penting di dalam fatwa dan Feqah khususnya di dalam Mazhab Al-shafie…

dan banyak lagi akan dibincangkan…

Terhad untuk 50 orang peserta sahaja!

Sila daftar segera di sini www.tiny.cc/murshid

Comments are Closed